We hebben momenteel geen pups beschikbaar.
 

Indien ik een dekmelding- geboortebericht publiceer en u interesse heeft in een pup van mij kunt u mijn vragenlijst in het kader van het door de overheid gestelde voor  fokkers in "Bijlage IX bij het Koninklijk Besluit van 27 april 2007: Lijst van vragen te stellen vóór de verwerving van een hond." invullen. 

 

Zonder dekmelding- geboortebericht heeft het geen zin de vragenlijst in te vullen omdat ik geen wachtlijsten bij houdt.

U vindt het document onderstaand.

 

Toelichting op het waarom van een vragenlijst.

Ik vind het heel prettig om bepaalde vragen op de voorhand beantwoord te hebben omdat tijdens de kennismakingsbezoeken de honden de aandacht naar zich toetrekken en mensen zo afgeleid zijn dat ze mijn vraag soms niet eens meer horen. De vragen zijn echter wel heel belangrijk om tot een goede beslissing te komen vandaar dus dat ik de belangrijkste via een vragenlijst op de voorhand stel. Aan het invullen van de vragenlijst kunnen geen rechten tot aankoop van een pup of reservatie van een pup ontleent worden.

Ik hanteer geen wachtlijst en het is ook niet zo dat er pups toegewezen worden op volgorde van aanvraag maar ik probeer de juiste pup aan de juiste nieuwe eigenaar te matchen op basis van geschiktheid. Dat matchen is geen absolute wetenschap maar gebaseerd op mijn ervaring als fokker en het observeren van de puppies tijden het opgroeien. Ik doe als de pups een week of 8 zijn een voorstel welke pup geschikt zou kunnen zijn en ik hou daarbij rekening met de wensen van de eigenaar, gezinsomstandigheden etc. De uiteindelijke beslissing of het die pup gaat worden ligt uiteraard bij de potentiele eigenaar zelf.

 

Voor mij als fokker is gewoon het belangrijkste dat de juiste match van hond en eigenaar gemaakt wordt zodat beiden met elkaar een gelukkig leven tegemoet gaan.

 

 

 

pup interesse formulier

Heeft u interesse in een pup dan kunt u de vragenlijst volledig en naar waarheid invullen en aan mij mailen. Bij beschikbaarheid zal ik dan contact met u opnemen.

Day

Jari